Hiển thị tất cả 10 kết quả

Xe nâng dầu Hyundai

 • Chiều cao nâng: 2,1m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 420,000,000  400,000,000 
  420,000,000  400,000,000 
 • Chiều cao nâng: 2,1m
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 350,000,000  345,000,000 
  350,000,000  345,000,000 
 • Chiều cao nâng: 2,1m
 • Tải trọng nâng: 2,5 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 315,000,000  310,000,000 
  315,000,000  310,000,000 
 • Chiều cao nâng: 2,1m
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 350,000,000  300,000,000 
  350,000,000  300,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 25 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 300,000,000  295,000,000 
  300,000,000  295,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 18 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 900,000,000  895,000,000 
  900,000,000  895,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 6 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 650,000,000  645,000,000 
  650,000,000  645,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3m
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 400,000,000  395,000,000 
  400,000,000  395,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3,3m
 • Tải trọng nâng: 3,3 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 245,000,000  240,000,000 
  245,000,000  240,000,000 
 • Chiều cao nâng: 3,3
 • Tải trọng nâng: 1,8 tấn
 • Động cơ: Dầu
 • 290,000,000  285,000,000 
  290,000,000  285,000,000 

  0903695688